כלים חשמליים שולחניים פרוקסון


-
 No 27006 -  Bench Circular Saw KS 230     אנגלית

- No 27 020- No 27 023-  Micro Woodturning Lathe DB250 - HSS chisel set

                                              אנגלית

-  No 27 040 -  Thicknesser DH 40    אנגלית

-  No 27 050 -  MICRO Shaper MT 300     אנגלית

-
 No 27 060 -  Disc Sander TG 125/E     אנגלית

-
 No 27 070 -  Table Saw FET   אנגלית

-  No 27 080 -  Hot Wire Cutter THERMOCUT   אנגלית

-  No 27 088 -  Scroll Saw DS 230/E   אנגלית

-
 No 27 100 -  MICRO Compound Table KT 70    אנגלית

 

-  No 27 120 -  Mini compressor MK 240, complete with AB 100 air brush

                          אנגלית

 

-  No 27 160 -  Cut-off / Mitre Saw KGS 80    אנגלית

 

-  No 27 180 - Polishing machine PM 100    אנגלית

 

-  No 27 172 -  MICRO Band Saw MBS 240/E   אנגלית


-
 No 27 490 -  Compact-workshop Vacuum Cleaner CW-matic   אנגלית

 

-  No 28 312-No 28 152 - Polishing Set-Cut-off saw KG 50   אנגלית
 

-  No 28 124 -  Bench Drill Press TBH    אנגלית

 

-  No 28 128 -  Bench Drill Machine TBM 220    אנגלית

 

-  No 28 060 -  Coolant Collection Tray  for Disk sander TG 250/E   אנגלית

 

-  No 28 092 -  2-speed scroll saw DSH   אנגלית

 

-  No 28 600 -  Drill Stand MB 200   אנגלית

 

-  No 27 094 -  The new 2-speed scroll saw DS 460   אנגלית

 

 -  No 27 044 - Surface planer AH 80   אנגלית

  - No 28 132-No 28 606- Machine Vice MS 4 - MICROMOT Drill Stand MB 140/S

                                              אנגלית

 

 

דף הביתהמוצריםצרו קשר

כל הזכויות שמורות   ©   אורי עמיר